Otrzymuj zawiadomienia w sprawie wysokości opłat za gospodarkę odpadami w formie elektronicznej!

Mieszkańcu, jeśli do tej pory otrzymywałeś zawiadomienia w sprawie wysokości opłat za gospodarkę odpadami w formie papierowej, a chciałbyś teraz otrzymywać je w formie elektronicznej, możesz to zmienić.

W tym celu:

  • Załóż PROFIL ZAUFANY (odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, potwierdzonego certyfikatem)
  • Załóż konto na elektronicznej platformie ePUAP i potwierdź konto w dowolnym Punkcie Potwierdzającym,

Po założeniu konta wyślij pismo ogólne o treści:
„Wyrażam zgodę na doręczanie zawiadomień ws. wysokości opłat za gospodarkę odpadami za pomocą środków komunikacji elektronicznej”.

Złożenie zgody umożliwi dostarczenie zawiadomień w formie elektronicznej już na 2023 rok.

Pamiętaj, w każdej chwili masz prawo do rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej i powrotu do formy papierowej.

Otrzymuj zawiadomienia w sprawie wysokości opłat za gospodarkę odpadami w formie elektronicznej!.png

powrót