Ogłoszono przetarg na przebudowę DW 928

To ważna informacja dla mieszkańców Gminy Wyry. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ogłosił przetarg na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 w Mikołowie, do skrzyżowania z DK 1 w Kobiórze. Termin składania ofert przez potencjalnych wykonawców został zmieniony z 9 na 21 grudnia.

Zgodnie z dokumentacją projektową, wykonawca jest zobowiązany wykonać całość robót budowlanych w terminie:

  • etap I: odcinek Mikołów – Wyry – do 36 miesięcy od dnia podpisania umowy,
  • etap II: odcinek Wyry – Gostyń – do 19 miesięcy od dnia podpisania umowy (odcinek dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład),
  • etap III: Gostyń – Kobiór – do 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Szczegółowy zakres został przedstawiony w dokumentacji projektowej: BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (bip-slaskie.pl).

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 65 mln zł. Szacowana wartość zadania to 185 mln zł. Pozostałe 120 mln zł pochodzić będzie z budżetu Województwa Śląskiego.

DW 928.jpg

powrót