Termin składania ofert w przetargu na wywóz odpadów mija 29 listopada

Gmina Wyry, 27 października, ogłosiła przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wyry w 2024 roku. Termin składania ofert mija 29 listopada.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: odbiorze i zagospodarowaniu wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne położonych na terenie Gminy Wyry oraz zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, dostarczaniu właścicielom nieruchomości Gminy Wyry pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na bioodpady, na popiół, a także pojemników i worków do segregacji, zorganizowaniu i utrzymaniu PSZOK-u oraz prowadzenie Biura Obsługi Klientów.

Dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyry.

powrót