Od 1 stycznia podział odpadów na bio-kuchenne i bio-zielone

Przypominamy, że obowiązkowa jest selektywna zbiórka bioodpadów, a od 1 stycznia obowiązuje podział bioodpadów na bio-kuchenne oraz bio-zielone.

  • Odpady bio-kuchenne – pojemnik brązowy przeznaczony na odpady spożywcze
  • Odpady bio-zielone – worek brązowy przeznaczony na odpady zielone, najczęściej ogrodowe: trawę i liście
Przypominamy też, że można samodzielnie kompostować bioodpady i wskazać to w deklaracji o wysokości opłaty – stawka za wywóz śmieci jest wtedy niższa (25 zł za osobę, a powyżej 5 osób – suma kwoty 125 zł oraz 3 zł za każdą kolejną osobę). Należy pamiętać, że w takim przypadku z nieruchomości nie będą odbierane żadne bioodpady! Taka zasada obowiązuje również na PSZOK-u, ponieważ w zamian za częściowe zwolnienie z opłaty, mieszkaniec zobowiązuje się do kompostowania wytworzonych bioodpadów samodzielnie i w całości.
 
Odpady bio - grafika.png

powrót