Nowe przepisy pozwolą na wymianę dowodu po kradzieży tożsamości

Nowe przepisy pozwolą na wymianę dowodu po kradzieży tożsamości

„Kradzież tożsamości" (danych osobowych, w tym serii, numeru) staje się właśnie kolejną przesłanką wymiany dowodu osobistego. Wszystko to za sprawą rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które weszło w życie 12 stycznia. To niejedyna zmiana. Rozporządzenie umożliwia też gminom przekazywanie do rejestru danych osób, które wyrażą na to zgodę. Opcja wyrażenia zgody znajdzie się w nowym formularzu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 
Wchodząca w życie 12 stycznia ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw wprowadza kilka nowości we wnioskach o uzyskanie dowodu osobistego.
 

Nowy dowód, jeśli ukradną tożsamość

 
Zmieniona nowelizacją Ustawa o dokumentach publicznych wprowadza zmiany w ustawie o dowodach osobistych. Zgodnie z nimi zwiększa się katalog przesłanek umożliwiających ubieganie się o wymianę dowodu osobistego z powodu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu. Chodzi o tzw. kradzież tożsamości.
 
Ustalony zostaje też tryb postępowania w sprawach zgłoszenia takiej kradzieży. Ustawa wprowadza nowy formularz do jej zgłoszenia. Jednocześnie do wniosku o wydanie dowodu dodano też powód ubiegania się o jego wydanie „kradzież tożsamości”.
 
Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie wydawania dowodu osobistego jest następstwem zmian w ustawie o dowodach osobistych wprowadzonych ustawą o dokumentach publicznych z 22 listopada 2018 i nowelizacją ustawy o informatyzacji.
 

Rejestr danych kontaktowych

 
We wnioskach o wydanie dokumentu tożsamości dodane zostało pole wyboru umożliwiającego zaznaczenie zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych. Zmiana prawa umożliwia gminom przekazywanie danych osób, które wyrażą na to zgodę, do rejestru, który ma ułatwić kontakt urzędów z obywatelami.
 
Rząd wprowadził na mocy zmiany ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - rejestr danych kontaktowych (RDK). To rejestr centralny - elektroniczny odpowiednik książek telefonicznych - prowadzony przez ministra cyfryzacji, ma informować urzędnika, jak skontaktować się z obywatelem, co może ułatwić lub przyspieszyć załatwienie sprawy lub zapobiec niedochowania terminu.
 

powrót

Kontakt z urzędem

Urząd Gminy Wyry
ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

Godziny urzędowania

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 • Poniedziałek: 8:00 - 16:30
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Wtorek: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Środa: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Czwartek: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001