Nadanie numeru PESEL / Присвоєння ідентифікаційного номеру

Nadanie numeru PESEL w związku z wojną w Ukrainie

Numer PESEL mogą uzyskać osoby, które:

 • są obywatelem/obywatelką Ukrainy lub
 • są obywatelem/obywatelką Ukrainy i mają Kartę Polaka lub
 • są członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
 • są małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie mają obywatelstwa ukraińskiego

oraz przybyli w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terenu Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.

Wniosek o nadanie numeru PESEL można złożyć w Urzędzie Gminy Wyry.

 • ul. Główna 133, 43-175 Wyry, parter, pokój nr 4,
 • +48 32 325 68 11
 • ewidencja@wyry.pl
 • poniedziałek 7:30-17:00, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-14:00

Wniosek należy złożyć osobiście. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku – z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie zawarte we wniosku. Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia, nie pobiera się odcisków palców.

Więcej informacji - uzyskaj numer PESEL oraz profil zaufany – usługa dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Gov.pl - Portal Gov.pl (www.gov.pl)


Присвоєння ідентифікаційного номеру у зв’язку з війною в Україні

Номер PESEL можуть отримати особи, котрі:

 • є громадянином/громадянкою України або
 • є громадянином/громадянкою України та мають картку поляка або
 • є членом найближчої родини громадянина/громадянки України, котрий/котра має картку поляка, або
 • є чоловіком/дружиною громадянина/громадянки України, але не мають громадянства України

та прибули у період з 24 лютого 2022 року на територію Польщі безпосередньо з території України у зв’язку з веденням там бойових дій.

Заяву на присвоєння ідентифікаційного номеру PESEL можна подати у сільраді Вири:

 • вул. Ґлувна 133, 43-175 Вири
 • +48 32 325 68 11
 • ewidencja@wyry.pl
 • понеділок 7:30-17:00, вівторок-четвер 7:30-15:30, п'ятниця 7:30-14:00

Заяву необхідно подати особисто. Присутність дитини віком до 12 років при поданні заяви не обов’язкова – крім випадків, коли її особу встановлять на підставі підтвердження, залученого у заяві. Заява від імені дитини подається одним із батьків, опікуном, куратором, тимчасовим опікуном, призначеним судом з питань опіки та піклування, або особою, яка фактично здійснює догляд за дитиною. У дітей віком до 12 років відбитки пальців не збираються.

Детальніше тут.

powrót