Portal Gmina Wyry

NABORY WNIOSKÓW W RAMACH PROW 2014-2020

NABORY WNIOSKÓW W RAMACH PROW 2014-2020

W dniu 20 kwietnia 2017 roku zostało zamieszczone ogłoszenie o naborze wniosków w ramach PROW 2014-2017 ze środków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ‘’Ziemia Pszczyńska”.

W dniach od 4 maja do 17 maja 2017 roku trwać będzie nabór wniosków do poszczególnych konkursów :

Nabór nr 1/2017 na Przedsięwzięcie nr 4
INFRASTRUKTURA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU-TURYSTYKA, REKREACJA
Nabór nr 2/2017 na Przedsięwzięcie nr 9
KUŹNIA KAPITAŁU LUDZKIEGO I SPOŁECZNEGO
Nabór nr 3/2017 na Przedsięwzięcie nr 10
LOKALNY EKO-BALANS, NOWA ENERGIA, DOBRY KLIMAT
Nabór nr 4/2017 na Przedsięwzięcie nr 11
DZIEDZICTWO LOKALNE ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ, ZASOBY MATERIALNE, INFRASTRUKTURA
Nabór nr 5/2017 na Przedsięwzięcie nr 12
DZIEDZICTWO LOKALNE ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ-NIEMATERIALNE

Są to nabory wniosków w ramach Przedsięwzięć: P4, P9, P10, P11, oraz P12, nabory dot. zakresu przedsiębiorczości zostaną ogłoszone w dniu 24 kwietnia 2017 r.
Wnioskodawców prosimy zatem o zapoznanie się z poszczególnymi ogłoszeniami o naborach i wybranie naboru, zgodnego z założeniami Państwa projektu.
Więcej informacji na stronie : http://www.lgdziemiapszczynska.pl

powrót