Koronawirus - aktualny komunikat w związku z działalnością placówek oświatowych - 19 października

Koronawirus - aktualny komunikat w związku z działalnością placówek oświatowych - 19 października
 • 19 października

Koronawirus w wyrskiej szkole

W Szkole Podstawowej w Wyrach wystąpił przypadek zachorowania na COVID-19. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach, od dnia 19.10.2020 r. do 23.10.2020 r. uczniowie klas 2a, 5a i 6a Szkoły Podstawowej w Wyrach będą realizować naukę w trybie zdalnym. W razie pytań prosimy o kontakt z Dyrekcją Szkoły.

 • 15 października

Koronawirus w gostyńskiej szkole

15 października do Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni wpłynęła informacja o stwierdzeniu pozytywnego wyniku na Covid – 19 u jednego z nauczycieli szkoły.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tychach, od dnia 15.10.2020 r. do dnia 24.10.2020 r. uczniowie klas 5b oraz 6c Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni będą realizować naukę w trybie zdalnym.

W razie pytań prosimy o kontakt z Dyrekcją Szkoły.

Zawieszenie zajęć w budynku Gminnego Przedszkola w Wyrach przy ul. Głównej 107

Do Gminnego Przedszkola w Wyrach również 15 października wpłynęła informacja o stwierdzeniu pozytywnego wyniku na Covid – 19 u dwóch pracowników niepedagogicznych przedszkola pracujących w budynku „starego przedszkola” przy ul. Głównej 107.

Po uzyskaniu zgody Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tychach, od dnia 16.10.2020 r. do dnia 23.10.2020 r. dzieci trzech grup przedszkolnych w budynku Gminnego Przedszkola w Wyrach przy ul. Głównej 107 będą realizować naukę w trybie zdalnym.

Dyrektor Przedszkola nie otrzymała zgody na zawieszenie zajęć w grupach przedszkolnych w budynku przy ul. Puszkina 10 A, które działają wg dotychczasowych zasad. W razie pytań prosimy o kontakt z Dyrekcją Przedszkola.

 • 14 października

Koronawirus w wyrskim przedszkolu

W Gminnym Przedszkolu w Wyrach u jednego z pracowników niepedagogicznych stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa.

W chwili obecnej służby PSSE w Tychach nie wyrażają zgody na zamknięcie placówki oraz przejście na zdalny tryb nauki. W związku z brakiem możliwości zamknięcia przedszkola bez pozytywnej zgody służb epidemiologicznych, Wójt Gminy Wyry oraz Dyrektor Przedszkola nie mają możliwości samodzielnego podjęcia decyzji o zamknięciu placówki!

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników przedszkola prosimy rodziców, jeżeli mają taką możliwość, o pozostawienie dzieci od jutra, tj. 14 października w domu!

Jeżeli rodzice nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki, prosimy o jak najszybsze skontaktowanie się z wychowawcą grupy i przekazanie informacji, że niezbędne jest zapewnienie dla dziecka opieki przedszkolnej. Informacja ta ułatwi organizację pracy i opieki nad dziećmi w kolejnych dniach!

powrót

Kontakt z urzędem

Urząd Gminy Wyry
ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

Godziny urzędowania

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 • Poniedziałek: 8:00 - 16:30
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Wtorek: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Środa: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Czwartek: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001