Czyste Powietrze

Konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Gostyni - drugi nabór

Konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Gostyni - drugi nabór

Został ogłoszony drugi nabór do konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Gostyni.

Wnioski zawierające wymagane dokumenty przyjmowane są przez Urząd Gminy w Wyrach do 31 stycznia. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 28 lutego.

Wśród wymagań niezbędnych na stanowisko dyrektora domu kultury znalazło się m.in.: wykształcenie minimum średnie policealne, preferowany kierunek lub specjalność: kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą czy animacja kultury lub pokrewne, co najmniej 5-letni staż pracy w instytucji sektora finansów publicznych lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności o charakterze zgodnym z zakresem wymagań określonym, na które prowadzony jest konkurs, preferowany 3-letni staż na stanowisku kierowniczym.

Należy również przedstawić koncepcję funkcjonowania domu kultury na okres 7 lat (2020-2026), a także znać przepisy prawne dotyczące funkcjonowania instytucji kultury, m.in. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o finansach publicznych, o rachunkowości, a także o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Szczegółowe wymagania dla kandydatów, niezbędne dokumenty, a także informacja co powinien zawierać wniosek dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wyrach.

Pierwszy nabór zakończony został wynikiem negatywnym.

0001(1).jpg

powrót