Informacja o wyniku konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Wyry na rok szkolny 2024/2025

Informujemy, że zadanie publiczne z zakresu zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Wyry w roku szkolnym 2024/2025 będzie realizowała firma DAMART Marcin Damasiewicz prowadząca Niepubliczne Przedszkole „Troskliwe Misie” w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 449.

Zadanie będzie realizowane od dnia 1 września 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2025 r.

Informacja o wyniku konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Wyry na rok szkolny 2024/2025

powrót