Czyste Powietrze

Informacja dla Rodziców dzieci nieprzyjętych na rok szk. 2019/2020 do Gminnego Przedszkola w Gostyni.

Informacja dla Rodziców dzieci nieprzyjętych na rok szk. 2019/2020  do Gminnego Przedszkola w Gostyni.

Informacja dla Rodziców dzieci nieprzyjętych na rok szk. 2019/2020

do Gminnego Przedszkola w Gostyni.

 

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do Gminnego Przedszkola w Gostyni wójt zobowiązany jest
do wskazania rodzicom innej placówki, gdzie dziecko będzie mogło korzystać z wychowania przedszkolnego.
Na rok szkolny 2019/2020 możliwe jest skorzystanie z wychowania przedszkolnego organizowanego przez Gminne Przedszkole w Wyrach, które dysponuje 15 wolnymi miejscami
po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym lub wyłonione w drodze konkursu ofert przedszkole niepubliczne.

W celu określenia i wskazania ilości dzieci, których rodzice chcą skorzystać z Gminnego Przedszkola
w Wyrach lub uczestniczyć w otwartym konkursie zainteresowani rodzice proszeni
są o złożenie oświadczenia potwierdzającego chęć uczestniczenia w procesie wyboru placówki wychowania przedszkolnego. Złożone oświadczenia ze wskazaniem preferowanego miejsca realizacji wychowania przedszkolnego będą brane pod uwagę przy wskazaniu przez wójta placówki, gdzie dziecko będzie mogło korzystać
z wychowania przedszkolnego.

Ostateczna decyzja o wskazaniu miejsca realizacji wychowania przedszkolnego będzie podjęta po zebraniu wszystkich oświadczeń.

 

Oświadczenie można pobierać i składać w pokoju administracyjnym Gminnego Przedszkola w Gostyni
w godz. od 6:30 do 16:30 w terminie do 15 kwietnia br. Druk oświadczenia można również pobrać ze strony internetowej przedszkola – zakładka rekrutacja, wypełniony i zeskanowany przesłać na adres mailowy przedszkola:  przedszkolegostyń@wyry.pl

 

Podstawa prawna:
art. 31 pkt. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2018r., poz. 996 z późn. zm.)

 

oświadczenie.docx

powrót