Informacja dla mieszkańców korzystających z gminnego programu dotacji do wymiany źródła ciepła oraz Programu Czyste Powietrze

W związku z pytaniami mieszkańców, dotyczącymi konieczności wykazywania otrzymanej dotacji w rocznym zeznaniu podatkowym, informujemy:

  1. Osoby, które poniosły wydatki związane z wymianą źródła ciepła (lub inne kwalifikujące się do dofinansowania w Programie „Czyste Powietrze”) w 2023 r. i w tym samym roku otrzymały dotację, mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, pomniejszając wydatki o otrzymaną dotację. W tym przypadku nie trzeba wykazywać dotacji jako przychodu.
  2. Osoby, które poniosły wydatki związane z wymianą źródła ciepła (lub inne kwalifikujące się do dofinansowania w Programie „Czyste Powietrze”) w 2023 r., ale otrzymały lub dopiero otrzymają dotację w 2024 r. mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w ten sposób, że wykazują poniesione wydatki w całości w 2023 r., natomiast otrzymana dotację w roku 2024 należy wykazywać w rocznym zeznaniu podatkowym za 2024 r. jako przychód, od którego naliczony zostanie podatek.
  3. Należy zaznaczyć, że osoby które poniosły wydatki w 2022 r., ale otrzymały dofinansowanie z Gminy lub z WFOŚiGW z Programu „Czyste Powietrze” dopiero w 2023 r. powinny wykazać w zeznaniu rocznym za 2023 r. dotację jako przychód, od którego zostanie naliczony podatek.

powrót