Inauguracyjna sesja Rady Gminy Wyry IX kadencji

6 maja odbyła się inauguracyjna sesja IX kadencji Rady Gminy Wyry na lata 2024-2029.

Sesję otworzyła i prowadziła do czasu wyboru przewodniczącego rady – Barbara Polok – najstarsza wiekiem radna. Po otwarciu inauguracyjnej sesji, przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, Dominika Myszor, wręczyła 15 radnym elektom zaświadczenia o wyborze na radnego. Następnie, Wojciech Surma, Paweł Rajwa, Marek Gołosz, Joanna Pyszny, Adrian Krzyżowski, Mirosław Sikora, Mikołaj Just, Barbara Polok, Jan Patalong, Tomasz Fityka, Kamil Łosoń, Bronisława Wojciechowska, Beata Kempa, Adam Myszor oraz Krzysztof Suchoń złożyli ślubowania.

Podczas inauguracyjnej sesji wybrany został również przewodniczący Rady Gminy. Został nim Marek Gołosz, a wiceprzewodniczącymi – Tomasz Fityka oraz Mirosław Sikora. Podczas obrad uroczyste ślubowanie złożyła również nowa wójt Gminy Wyry Joanna Pasierbek-Konieczny.

Nowo ukonstytuowana rada w trakcie swojego pierwszego posiedzenia przyjęła także uchwałę w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego zamknięcia odcinka Drogi Wojewódzkiej 928. Rada wyraziła tym samym protest przeciwko całkowitemu zamknięciu drogi i wniosła o bezwzględne utrzymanie jej przejezdności w czasie prowadzonych prac.

Kolejna sesja Rady Gminy odbędzie się jeszcze w tym miesiącu – 23 maja.

powrót