CPK - wypełnij ankietę konsultacyjną

Spółka Egis Poland, która realizuje na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego  opracowanie „Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania: Budowa linii kolejowych: nr 170 Katowice-Granica Państwa-Ostrawa, zwróciła się do mieszkańców gminy o wypełnienie ankiety.

Ankieta dostępna jest w wersji elektronicznej, a także w wersji papierowej do pobrania w Urzędzie Gminy w Wyrach oraz w Domu Kultury w Gostyni.

Wypełnij ankietę>>

Więcej informacji na naszej stronie w zakładce „Dla mieszkańców”->„CPK”.

powrót