CPK – szczegółowe mapy i spotkanie informacyjne

W nawiązaniu do informacji, jaką otrzymaliśmy od CPK*, publikujemy materiały zawierające zakres planowanych wariantów nowej linii kolejowej nr 170 Katowice-Granica Państwa-Ostrawa.

3 z proponowanych wariantów trasy przebiegają przez teren Gminy Wyry – linia zielona, żółta i pomarańczowa. Gmina Wyry kolejny raz wyraża kategoryczny sprzeciw wobec planów budowy linii szybkiej kolei przecinającej teren naszej gminy.

Informujemy również, że 2 lutego 2022 roku o godzinie 17.00 na nowej sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10 odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców Gminy Wyry z projektantami i przedstawicielami Centralnego Portu Komunikacyjnego.

*Materiały otrzymaliśmy od Firmy Egis Poland Sp. z o.o, która realizuje na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. opracowanie „Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania: Budowa linii kolejowych: nr 170 Katowice-Granica Państwa-Ostrawa.

Żeby powiększyć mapy prosimy o ich pobranie lub otwarcie w nowej karcie przeglądarki.

Plakat - spotkanie informacyjne

Mapa 1.jpg

 

pobierz mapę

Mapa 2.jpg

pobierz mapę

Mapa 3.jpg

pobierz mapę

Mapa szczegółowa 1.jpg

pobierz mapę

Mapa szczegółowa 2.jpg

pobierz mapę

Mapa szczegółowa 3.jpg

pobierz mapę

Mapa szczegółowa 4.jpg

pobierz mapę

Mapa szczegółowa 5.jpg

pobierz mapę

Mapa szczegółowa 6.jpg

pobierz mapę

Mapa szczegółowa 7.jpg

pobierz mapę

Mapa szczegółowa 8.jpg

pobierz mapę

Mapa szczegółowa 9.jpg

pobierz mapę

powrót