Czyste Powietrze

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Gostyń

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Gostyń

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Gostyń – obszary wiejskie

 

W dniu 31.05.2019 r. zawarto umowę z biurem projektowym GAZ PROJEKT Tomasz Golda na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Gostyń – obszary wiejskie”. Projektant, firma GAZ PROJEKT instalacje sanitarne i przemysłowe, mgr inż. Tomasz Golda, tel. kom. 696 692 463, e-mail: tomasz.golda@onet.pl , jako firma realizująca zadanie oraz Urząd Gminy Wyry uprzejmie informują, że w najbliższym okresie na terenie miejscowości Gostyń dostarczane będą listy informacyjne  do mieszkańców tejże miejscowości a dotyczące posesji dotychczas nie ujętych w dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej z roku 2009.

Celem niniejszego zamierzenia jest ustalenie wielkości przewidywanej inwestycji rozbudowy kanalizacji sanitarnej oraz określenie kierunku, w którym te inwestycje będą prowadzone.

Załącznikiem do w/w. listu będzie projekt umowy, na odwrocie którego znajdować się będzie propozycja trasy przyłączy kanalizacji sanitarnej do poszczególnych nieruchomości.

Wszelkie pytania kierować można bezpośrednio do Projektanta firmy GAZ PROJEKT, tel. kom. 696 692 463, e-mail: tomasz.golda@onet.pl

Informujemy również, iż w celu dostosowania się do potrzeb mieszkańców, firma GAZ PROJEKT w miesiącach wrzesień i październik zmieniła godziny pracy i dla tego zadania będzie czynne w godzinach od 16:00 do 20:00.

W przypadku wyrażenia przez mieszkańców woli spotkania z Projektantem, z uwagi na jego możliwe wyjazdy, uprasza się o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem umówienia terminu spotkania.

powrót