Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni - ostateczny termin zbierania oświadczeń zgód na wejście w teren

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni - ostateczny termin zbierania oświadczeń zgód na wejście w teren

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Gostyń – obszary wiejskie

 

 

 

 

 

 

 

 21.10.2019 r.:

Informacja dla Mieszkańców miejscowości Gostyń objętych projektem budowy kanalizacji sanitarnej - obszary wiejskie

 W oparciu o pisma przesłane przez GAZ PROJEKT instalacje sanitarne i przemysłowe mgr inż. Tomasz Golda oraz Urzędu Gminy Wyry uprzejmie informujemy, że ostateczny termin zbierania oświadczeń zgód na wejście w teren celem realizacji niniejszego zamierzenia minie z dniem 15.11.2019r.

Po tym terminie Państwa nieruchomość nie będzie uwzględniona w realizowanej inwestycji.

Przypominamy, że planowana inwestycja, związana z budową przyłącza kanalizacji ciśnieniowej oraz pompowni ścieków w całości będzie realizowana przez Gminę Wyry.

W przypadku braku zgody lub braku informacji z Państwa strony, w przyszłości, koszt wykonania przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej ponosić będą Państwo samodzielnie.

Informujemy, że zgodnie z Rozdziałem 3 Ustawy, z dnia 13.09.1996r, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Właściciele nieruchomości są zobowiązani przyłączyć swoją posesję do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Dlatego w momencie jej wybudowania Gmina może wystąpić do Państwa z wnioskiem o zastosowanie się do w/w przepisu prawa.

W świetle powyższego zachęcamy Państwa do podpisywania zgód realizacji niniejszego zamierzenia i ich przekazania Projektantowi lub dostarczenie do Urzędu Gminy  w Wyrach.

W przypadku, gdyby Państwo przekazali już wcześniej oświadczenie zgody na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej, proszę o potraktowanie tej informacji jako nieaktualnej.


 

 

24.09.2019 r.

Firma GAZ PROJEKT Tomasz Golda przygotowała FILM, w którym szczegółowo opisuje procedurę przygotowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego.

Poniżej znajduje się wykaz działek objętych opracowaniem.

wykaz działek

Jeżeli Państwa działka nie została ujęta w powyższym wykazie działek to prawdopodobnie widnieje już w dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej opracowanej w 2009r.

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Referatem Inwestycji i Gospodarki Komunalnej pod numerem telefonu 32 325 68 31.

 


 

W dniu 31.05.2019 r. zawarto umowę z biurem projektowym GAZ PROJEKT Tomasz Golda na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Gostyń – obszary wiejskie”. Projektant, firma GAZ PROJEKT instalacje sanitarne i przemysłowe, mgr inż. Tomasz Golda, tel. kom. 696 692 463, e-mail: tomasz.golda@onet.pl , jako firma realizująca zadanie oraz Urząd Gminy Wyry uprzejmie informują, że w najbliższym okresie na terenie miejscowości Gostyń dostarczane będą listy informacyjne  do mieszkańców tejże miejscowości a dotyczące posesji dotychczas nie ujętych w dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej z roku 2009.

Celem niniejszego zamierzenia jest ustalenie wielkości przewidywanej inwestycji rozbudowy kanalizacji sanitarnej oraz określenie kierunku, w którym te inwestycje będą prowadzone.

Załącznikiem do w/w. listu będzie projekt umowy, na odwrocie którego znajdować się będzie propozycja trasy przyłączy kanalizacji sanitarnej do poszczególnych nieruchomości.

Wszelkie pytania kierować można bezpośrednio do Projektanta firmy GAZ PROJEKT, tel. kom. 696 692 463, e-mail: tomasz.golda@onet.pl

Informujemy również, iż w celu dostosowania się do potrzeb mieszkańców, firma GAZ PROJEKT w miesiącach wrzesień i październik zmieniła godziny pracy i dla tego zadania będzie czynne w godzinach od 16:00 do 20:00.

W przypadku wyrażenia przez mieszkańców woli spotkania z Projektantem, z uwagi na jego możliwe wyjazdy, uprasza się o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem umówienia terminu spotkania.

powrót