Czyste Powietrze

Bank Spółdzielczy w Wyrach

Bank Spółdzielczy w Wyrach

W związku z koniecznością stosowania przez Bank Spółdzielczy w Tychach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20.05.2015r. w sprawie informacji towarzyszącym transferom środków pieniężnych , od dnia 31.12.2017r. każdy dowód wpłaty będzie podlegać dodatkowej weryfikacji pod kątem wymaganych danych płatnika i odbiorcy.

 

Pracownik Banku przyjmując  wpłatę ma obowiązek udokumentować weryfikację poprzez wpisane na dowodzie wpłaty serii i numeru dowodu osobistego osoby dokonującej  transferu środków pieniężnych lub w przypadku wpłaty firmowej: Regon czy KRS (aktualny) lub dane osoby wpłacającej.   

powrót