Czyste Powietrze

ASF - Zasady, postępowanie w przypadku znalezienia padłego dzika