Ankieta dotycząca planowanego utworzenia w gminie ścieżki historycznej

Gmina Wyry planuje złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych nowego produktu turystycznego – ścieżki historycznej. W związku z tym, prosimy o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w ustaleniu Państwa potrzeb i zebraniu pomysłów na zaprezentowanie miejsc pamięci. Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 22.05.2024 r. Powstały produkt turystyczny będzie ogólnodostępny i udostępniany nieodpłatnie.

Za pomocą tradycyjnych oznakowań (tablice informacyjne, mapy) oraz bardziej innowacyjnych, w postaci dedykowanej aplikacji (z grami terenowymi, zadaniami dla uczestników, filmami, itp.), chcemy wytyczyć szlak obrazujący wydarzenia z początku II wojny światowej.

-> ANKIETA <-

Dlaczego ścieżka historyczna?

W pierwszych dniach września 1939 r. w Wyrach i Gostyni toczyły się zacięte walki pomiędzy Niemcami i Wojskiem Polskim. W dniach od 1 do 3 września 1939 r. stoczono pod Gostynią jeden z najkrwawszych bojów w obronie Śląska. Naturalne uwarunkowania terenu oraz system fortyfikacji od Gostynki po Kłodnicę, na linii miejscowości Gostyń - Śmiłowice, miały zabezpieczyć kraj przed przedarciem się wojsk niemieckich przez tzw. „korytarz mikołowski”. Niemcy już 1 września rozpoczęli marsz na Mikołów, do Orzesza, Łazisk Górnych i Wyr oraz do Rybnika, Żor i Pszczyny. Kiedy uderzenie na Sośnią Górę nie dało oczekiwanego rezultatu, ok. godz. 11:00 rozpoczęło się natarcie na Wyry. Oddziały polskie, wspierane przez załogę pociągu pancernego, trwały na stanowiskach. Drugiego dnia, po ciężkich i krwawych walkach, wojska nieprzyjaciela opanowały Wyry. Zginął dowodzący pociągiem pancernym kpt. Jan Rybczyński. Do kontrataku przystąpił wówczas stacjonujący w Mikołowie odwodowy II batalion 73 Pułku Piechoty dowodzony przez płk. Władysława Kiełbasę. Wieś została odbita, jednak w ostatnim natarciu został śmiertelnie ranny legendarny podpułkownik. Zdobytą wieś udało się utrzymać tylko do końca dnia. W rezultacie ostrzału artyleryjskiego i nalotów niemieckich samolotów bojowych ginęła bezbronna ludność cywilna, a Gostyń została w 60% zniszczona. Jeszcze w 1945 r. na miejscu krwawych walk, wybudowany został Pomnik Pamięci Żołnierzy Września 1939 r. 

Na terenie gminy zachowano w dobrym stanie infrastrukturę upamiętniającą historię walk na terenie Wyr i Gostyni podczas kampanii wrześniowej w 1939 r. Brakuje jednak spójnego systemu zwiedzania, komentarza historycznego i edukacyjnego.

Planujemy utworzenie na bazie istniejącej infrastruktury pełnowartościowego produkt turystycznego, w postaci przede wszystkim wytyczenia szlaku historycznego, który w logicznym ciągu pozwoli na przedstawienie wydarzeń.

 

powrót