Ankieta dla mieszkańców Gminy Wyry

Gmina Wyry przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 z Działania 01.04 Cyfryzacja administracji publicznej. Ponieważ zakres realizowanego przedsięwzięcia ma odpowiadać na realne potrzeby i oczekiwania odbiorców, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety.

powrót