64. sesja Rady Gminy Wyry - porządek obrad i transmisja na żywo

Już dziś, 18 kwietnia o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry (II piętro) przy ul. Głównej 133 odbędzie się 64. sesja Rady Gminy Wyry.

Jednym z tematów posiedzenia będzie przedstawienie podsumowania VIII kadencji przez Wójta Gminy Wyry oraz Przewodniczącą Rady Gminy Wyry, a pod głosowanie poddane zostaną dziś m.in. projekty uchwał w sprawach: zmian w budżecie, zbycia nieruchomości gruntowej, zmiany uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, nadania nazwy ulicy, a także w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wyry.

Transmisja na żywo

Porządek obrad

Z projektami wszystkich uchwał można zapoznać się na stronie Zbiór aktów: Projekty-uchwał-Rady-Gminy-Wyry - Baza Aktów Własnych (prawomiejscowe.pl).

powrót