62. sesja Rady Gminy Wyry - porządek obrad i transmisja na żywo

Już dziś, 22 lutego o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry (II piętro) przy ul. Głównej 133 odbędzie się 62. sesja Rady Gminy Wyry.

Gośćmi dzisiejszego posiedzenia będą przedstawiciele inwestora oraz wykonawcy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 928, a pod głosowanie poddane zostaną dziś m.in. projekty uchwał w sprawach: zmian w budżecie, wyrażenia opinii na temat wniosku o rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych, przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Gostyń na lata 2024 – 2030, przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Wyry na lata 2024 – 2030, zmiany obszaru i granic Aglomeracji Wyry, przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyry na rok 2024, ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym, przystąpienia Gminy Wyry do Związku Stowarzyszeń Centrum Aktywności.

Transmisja na żywo

Porządek obrad

Z projektami wszystkich uchwał można zapoznać się na stronie Zbiór aktów: Projekty-uchwał-Rady-Gminy-Wyry - Baza Aktów Własnych (prawomiejscowe.pl).

powrót