26 stycznia zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektów Planów Odnowy Miejscowości Gostyń i Wyry na lata 2024-2030

Zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektów Planów Odnowy Miejscowości Gostyń i Wyry na lata 2024 – 2030. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w konsultacjach.

Konsultacje trwały w okresie od 15 do 26 stycznia 2024 roku. Projekty uchwał ws. przyjęcia Planów zostaną przedłożone Radzie Gminy Wyry na najbliższej sesji. Z protokołem komisji konsultacyjnej, w którym zawarto wszystkie uwagi mieszkańców można zapoznać się tutaj. Liczba otrzymanych formularzy wniosków i opinii: 25, w tym 20 formularzy ważnych.

Komisja odniosła się do wniosków mieszkańców, zgłoszonych przez formularze uwag i opinii, w następujący sposób:

Nr formularza

Treść uwagi

Stanowisko Komisji

1

Proszę w pierwszej kolejności uwzględnić przebudowę ulicy Dębowej gdyż ul. Kłosa, Obrońców Ziemi Śląskiej i Motyla już posiadają nawierzchnię asfaltową a na Dębowej nawierzchnia jest gruntowa i do tego bardzo dziurawa. Na ul. wybudowanych jest około 30 domów, budują się następne a droga jak w średniowieczu.

Uwaga nieuwzględniona.

Ulica Dębowa została wymieniona w Planie Odnowy Miejscowości Gostyń jako jedna z ulic wymagających przebudowy. Kolejność wymienionych ulic wynika z faktu, że Gmina Wyry otrzymała dofinansowanie na remont ul. Kłosa i ul. Obrońców Ziemi Śląskiej. W przypadku pojawienia się możliwości ubiegania o środki zewnętrzne, Gmina Wyry będzie również wnioskowała o przebudowę ul. Dębowej.

2

Wnoszę o zmianę fotografii przedstawiającej budynek przychodni zdrowia.

Uwaga uwzględniona.

3

Punkt dotyczy również ulicy Pszczyńskiej bocznej pomiędzy numerami 88-92 (dot. Rozdziału VII, pkt 2. Przebudowa i remonty dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą. – str. 22)

Uwaga nieuwzględniona.

Ulica Pszczyńska boczna została wpisana do realizacji w latach 2023 – 2025 w Planie Rozwoju Sieci Drogowej w Gminie Wyry na lata 2022 – 2030. Gmina Wyry pozyskała środki zewnętrzne na realizację tej inwestycji. Zadanie zostanie zrealizowane w 2024r.

3

Zmienić datę (dot. Rozdziału VII, pkt.3. Rozbiórka budynku byłego domu kultury).

Uwaga nieuwzględniona.

Gmina Wyry pozyskała środki zewnętrzne na rozbiórkę budynku byłego Domu Kultury w Wyrach. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w 2024r. Nie jest możliwa zmiana daty ani przesunięcie środków na inny cel.

4

Wniosek mieszkańców ulicy Brzeźnej o znalezieniu sposobu na przywrócenie właściwego użytkowania gminnej drogi Brzeźna na ruch pieszy i samochodowy również podczas roztopów i ulewnych deszczy.

Uwaga nieuwzględniona.

Z uwagi na fakt, że jest to wniosek mieszkańca dotyczący bieżącego utrzymania drogi, wniosek zostanie przekazany do Wójta Gminy Wyry celem dalszego procedowania.

4

Mieszkańcy korzystający z drogi Olmy ponawiają wniosek o ustawienie drogowskazów z numerami domów.

Uwaga nieuwzględniona.

Z uwagi na fakt, że jest to wniosek mieszkańca dotyczący bieżącej organizacji ruchu, wniosek zostanie przekazany do Wójta Gminy Wyry celem dalszego procedowania.

5

Dopisanie do pkt. 2 Remont drogi ul. Wagonowa – boczna od nr 16 (dot. cyt. VII Program Rozwoju Wsi-plan działań pkt. 2. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Str. 21

Uwaga nieuwzględniona.

Ulica Wagonowa boczna została ujęta w Planie Rozwoju Sieci Drogowej w Gminie Wyry na lata 2022 – 2030. Planowany termin wykonania zadania to lata 2026 – 2028.

6

Budowa centrum przesiadkowego powinna być wykonana niezwłocznie. Jednocześnie Gmina Wyry powinna zabiegać o pilne uruchomienie linii kolejowej do i z Katowic, przez Tychy. Podobnie jak to było w maju 2022 roku.

Uwaga nieuwzględniona.

Gmina Wyry od ponad 10 lat zabiega o rewitalizację linii kolejowej nr 169 (w 2023r. PKP PLK zakończyła opracowanie dokumentacji projektowej) oraz o uruchomienie przejazdów pasażerskich z postojem w Wyrach. Jednakże organizatorem transportu kolejowego jest Marszałek Województwa Śląskiego, który obecnie proceduje zakup nowego taboru. Na razie nie jest możliwe przyspieszenie budowy centrum przesiadkowego.

7

Wymiana nawierzchni na ul. Wagonowej (odnoga boczna od numeru 16).

Uwaga nieuwzględniona.

Ulica Wagonowa boczna została ujęta w Planie Rozwoju Sieci Drogowej w Gminie Wyry na lata 2022 – 2030. Planowany termin wykonania zadania to lata 2026 – 2028.

8

Wymiana nawierzchni na ul. Wagonowej (odnoga boczna od numeru 16).

Uwaga nieuwzględniona.

Ulica Wagonowa boczna została ujęta w Planie Rozwoju Sieci Drogowej w Gminie Wyry na lata 2022 – 2030. Planowany termin wykonania zadania to lata 2026 – 2028.

9

Wymiana nawierzchni na ul. Wagonowej (odnoga boczna od numeru 16).

Uwaga nieuwzględniona.

Ulica Wagonowa boczna została ujęta w Planie Rozwoju Sieci Drogowej w Gminie Wyry na lata 2022 – 2030. Planowany termin wykonania zadania to lata 2026 – 2028.

10

Wymiana nawierzchni na ul. Wagonowej (odnoga boczna od numeru 16).

Uwaga nieuwzględniona.

Ulica Wagonowa boczna została ujęta w Planie Rozwoju Sieci Drogowej w Gminie Wyry na lata 2022 – 2030. Planowany termin wykonania zadania to lata 2026 – 2028.

11

Zaniechanie budowy Centrum Przesiadkowego

Uwaga nieuwzględniona.

Gmina Wyry od ponad 10 lat zabiega o rewitalizację linii kolejowej nr 169 (w 2023r. PKP PLK zakończyła opracowanie dokumentacji projektowej). Z przeprowadzonych w 2022r. konsultacji społecznych z mieszkańcami wynika, że zdecydowana większość jest za przywróceniem ruchu kolejowego w Wyrach. Stąd też budowa centrum przesiadkowego jest uzasadniona.

12

Mając na uwadze dynamiczny rozwój naszej gminy z niskim rozwojem infrastruktury pragnę zgłosić propozycję zamieszczenia w naszej gminie paru huśtawek z których mogli by korzystać zarówno dorośli jak i dzieci. Huśtawki miejskie poprawiają aspekt wizualny gminy, służyć będą mieszkańcom jako miejsce odpoczynku i relaksu oraz miejsce spotkań. Idealnym miejscem do postawienia tego typu obiektów są:

- tak zwany „Mamlas plac”,

- rejon parkingu przy Pawilonie handlowym

- okolice budynku Gminy Wyry,

- okolice kościoła w Wyrach,

- okolice przychodni w Wyrach,

- okolice cmentarzy parafialnych w obu wsiach, - Gostyń okolice zagrody,

- Gostyń okolice obu kościołów.

Uwaga częściowo uwzględniona.

Montaż huśtawek miejskich został dopisany do zadania 10. Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Wicie w projekcie Planu Odnowy Miejscowości Wyry oraz do zadania 8. Budowa Ekoparku w sąsiedztwie rzeki Gostynki w projekcie Planu Odnowy Miejscowości Gostyń.

13

Proszę o dopisanie do proponowanych ulic gminnego fragmentu ulicy Głównej – dojazd do posesji nr 33 – 41 (dot. str. 22 Tabelka – przebudowy i remonty dróg).

Uwaga nieuwzględniona.

Gmina Wyry jest właścicielem tylko niewielkiej części
(ok. 40 m długości) wymienionej we Wniosku ul. Głównej.

 

14

Dopisanie do pkt. 2 Remont drogi ul. Wagonowa – boczna od nr 16 (dot. Rozdziału VII, pkt. 2. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Str. 21.

Uwaga nieuwzględniona.

Ulica Wagonowa boczna została ujęta w Planie Rozwoju Sieci Drogowej w Gminie Wyry na lata 2022 – 2030. Planowany termin wykonania zadania to lata 2026 – 2028.

15

Dopisanie do pkt. 2. Remont drogi ul. Wagonowa – boczna od nr 16.

Uwaga nieuwzględniona.

Ulica Wagonowa boczna została ujęta w Planie Rozwoju Sieci Drogowej w Gminie Wyry na lata 2022 – 2030. Planowany termin wykonania zadania to lata 2026 – 2028.

16

Dopisanie do pkt. 2. Remont odnogi ulicy Wagonowej począwszy od numer 16 (ok. 130 m).

Uwaga nieuwzględniona.

Ulica Wagonowa boczna została ujęta w Planie Rozwoju Sieci Drogowej w Gminie Wyry na lata 2022 – 2030. Planowany termin wykonania zadania to lata 2026 – 2028.

17

Dopisanie bezwzględne do pkt. 2. Remont drogi na ulicy Wagonowej tzn. boczna odnoga tej drogi od nr 16 na odcinku około 100-130 m. Dodam, że rów melioracyjny który jest głównym dopływem do stawu Wicie jest w stanie opłakanym na wyżej wymienionym odcinku.

Uwaga nieuwzględniona.

Ulica Wagonowa boczna została ujęta w Planie Rozwoju Sieci Drogowej w Gminie Wyry na lata 2022 – 2030. Planowany termin wykonania zadania to lata 2026 – 2028.

18

Dopisanie do pkt. 2. Remont drogi ul. Wagonowa – boczna od nr 16.

Uwaga nieuwzględniona.

Ulica Wagonowa boczna została ujęta w Planie Rozwoju Sieci Drogowej w Gminie Wyry na lata 2022 – 2030. Planowany termin wykonania zadania to lata 2026 – 2028.

19

Ul. Główna w opisanej lokalizacji nie jest zalążkiem centrum. Centrum niech sobie zrobią włodarze przy swoich domach. Gmina Wyry to zacofana cywilizacyjnie wiocha, nie wioska tylko wiocha, od lat źle zarządzana i dlatego zacofana. Jest piękny budynek Domu Kultury przy ul. Główna to zamiast go wyremontować to Gmina Wyry przeznacza miliony na jego wyburzenie – skandal goni skandal – niszczenie tylko tyle gmina Wyry potrafi. Wnoszę o wyremontowanie budynku Domu Kultury wraz z zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe, dla Urzędu Gminy Wyry. Główny hol widowiskowy przeznaczyć na biuro dla Wójta i obsługi prawnej, aby wszyscy ich widzieli – co robią i kiedy! Natomiast budynek obecnego Urzędu Gminy Wyry – wnoszę o wyburzenie i w miejscu wybudować darmowy parking, gdzie w dni odpustu będą wystawione stragany.  (dot. zapisu: Zalążkiem centrum w miejscowości Wyry są usługi zlokalizowane na ul. Głównej. Tworzą go: budynek dawnego Pawilonu Handlowego (biblioteka, poczta, bank wraz z dostępem do bankomatu), Ośrodek Pomocy Społecznej, ośrodek zdrowia, apteka, kościół oraz wiele prywatnych sklepów).

Uwaga nieuwzględniona.

Gmina Wyry pozyskała środki zewnętrzne na rozbiórkę budynku byłego Domu Kultury w Wyrach. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w 2024r. Budynek Urzędu Gminy Wyry nie zostanie wyburzony.

19

Wnoszę o delegalizację OSP WYRY. Zbędna jednostka OSP WYRY to zbędny ciężar finansowy dla Gminy Wyry. Wystarczy profesjonalna jednostka OPS z Gostyni – widać, że ta jednostka jest taką jaką mieszkańcy oczekują. Obecnie najwięcej pieniędzy dla organizacji pozarządowych od 30 lat otrzymują te organizacje, które zajmują się głównie poparciem wyborczym dla wójtów i jego radnych aby wygrali wybory, dlatego mamy złych i zbędnych włodarzy, a gmina Wyry jest źle zarządzana od podstaw. Od złych włodarzy dobra nie można się spodziewać!      (Dot. zapisu: Bezpieczeństwo publiczne. Na terenie gminy działają 2 ochotnicze straże pożarne. Jedna w Wyrach i jedna w Gostyni. Co roku strażacy ochotnicy biorą udział w kilkudziesięciu działaniach o charakterze ratowniczo – gaśniczym (gaszenie pożarów, akcje przeciwpowodziowe, usuwanie skutków wichury, zabezpieczenie imprez). W roku 2022 dla jednostki OSP w Wyrach został zakupiony średni samochód ratowniczo – gaśniczy).

Uwaga nieuwzględniona.

OSP są organizacją pozarządową, niezależną od gminy.

19

Zwolnić najstarszych stażem pracowników GOPS w Wyrach i zastąpić ich pracownikami, którzy nie palą papierosów i będą wykonywać pracę w zakresie pomocy społecznej bez uwag. ŻADAM natychmiastowej likwidacji palarni papierosów przy budynku GOPS WYRY, w tych czasach aby nałogowi palacze pracowali w opiece – wstyd i hańba!         (Dot. zapisu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się w Wyrach przy ul. Głównej 107, niedaleko Urzędu Gminy Wyry, poczty, kościoła, przychodni zdrowia, parkingu, banku).

Uwaga nieuwzględniona.

Uwaga przekazana do Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach.

20

Proponuje się uzupełnienie rysu historycznego o informacje z załącznika do wniosku.

Uwaga uwzględniona.

20

Proponuje się uszczegółowić zakres funkcjonalności Centrum Usług Wspólnych o pomieszczenia dla grup nieformalnych działających na terenie miejscowości, wyposażonego w aneks kuchenny. Proponuje się uwzględnić uzupełnienie infrastruktury Centrum o toalety publiczne.

Uwaga częściowo uwzględniona.

Dopisana została możliwość korzystania z Centrum przez grupy nieformalne. Funkcje poszczególnych pomieszczeń zostaną natomiast określone na etapie prac projektowych.

20

Proponuje się, aby Centrum Usług Wspólnych było wyposażone w pomieszczenia dla wydziału zamiejscowego Straży Miejskiej w Łaziskach Górnych oraz o system telewizji dozorowej pozwalający na monitoring 24/7 centrum miejscowości.

Uwaga nieuwzględniona.

Funkcje poszczególnych pomieszczeń zostaną określone na etapie prac projektowych.

20

Proponuje się ograniczenie projektu związanego z zwiększeniem atrakcyjności turystycznej w rejonie jeziora Wicie na potrzeby realizacji infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców na obiekcie im. Braci Góralczyków (patrz pkt 5).

Uwaga nieuwzględniona.

Zagospodarowanie terenu w rejonie jeziora Wicie zostało wymienione w Strategii Rozwoju Gminy Wyry na lata 2023 – 2030 jako jeden z Obszarów Strategicznej Interwencji. Projekt zagospodarowania Obiektu im. Braci Góralczyków może być realizowany niezależnie.

20

Uzupełnić plan o dodatkowe zadanie:

11. Zagospodarowanie obiektu im. Braci Góralczyków na potrzeby rekreacji.

Proponowana do wybudowania infrastruktura obejmowałaby wiatę na wzór obecnie funkcjonującej przy parafii w Kobiórze, miejsce na paleniska/grill, scenę plenerową.

 

 

Uwaga uwzględniona.

20

Uzupełnić plan o dodatkowe zadanie:

12. Budowa parkingów przy szkole podstawowej i w rejonie cmentarza komunalnego.

Uwaga uwzględniona.

20

Proponuje się uwzględnienie w projekcie melioracji ze względu na podmokły teren oraz budowę niebiesko – zielonej infrastruktury. Proponuje się uwzględnienie w zagospodarowaniu terenu należącego do Gminy Wyry połączeń funkcjonalnych z jeziorem Wicie przy wykorzystaniu tutejszych grobli i terenu wokół jeziora. Proponuje się, aby w drodze porozumienia z Lasami Państwowymi opracowano wspólne zagospodarowanie terenu w oparciu o trasę pieszo/rowerową i dodatkową infrastrukturę błękitno – zieloną.

Uwaga uwzględniona.

21

Utworzenie bezpiecznych chodników dla pieszych wzdłuż ulicy Tysiąclecia do ulicy Głównej.

Wniosek wpłynął po terminie.

21

Połączenie ulicy Tysiąclecia z Puszkina/Wagonowa dla pieszych

Wniosek wpłynął po terminie.

21

Uruchomienie linii autobusowej przez ulice Kopaniny/Tysiąclecia do Głównej.

Wniosek wpłynął po terminie.

21

Ponowne uruchomienie przystanku kolejowego WYRY Dworzec i możliwość przejazdu do Katowic.

Wniosek wpłynął po terminie.

21

Połączenie drogą wzdłuż torów planowanego centrum przesiadkowego z dworcem Wyry.

Wniosek wpłynął po terminie.

21

Zapewnienie przywilejów zniżek dla mieszkańców Wyr np. dla korzystający z basenu Mikołów.

Wniosek wpłynął po terminie.

21

Remont Domu Kultury Wyry, a nie wyburzenie i zapewnienie dzieciom i młodzieży ciekawych zajęć pozaszkolnych. Utworzenie zespołu muzyczno/wokalnego gminy Wyry.

Wniosek wpłynął po terminie.

22

Brak wykonania nawierzchni asfaltowej ulicy Łaziska, drogi dojazdowej do posesji nr: 18, 18A, 19, 20

Wniosek wpłynął po terminie.

22

Brak wzmianki o odwodnieniu terenu i jego utwardzeniu (dot. zagospodarowania terenu przy jeziorze Wicie).

Wniosek wpłynął po terminie.

22

Brak w planie wykonania nawierzchni brukowej/asfaltowej na parkingu przy Szkole Podstawowej (parking wzdłuż ulicy Puszkina).

Wniosek wpłynął po terminie.

23

Wymiana nawierzchni na ul. Wagonowej (odnoga boczna od numeru 16).

Formularz nieważny. Nie można zidentyfikować osoby.

24

Wymiana nawierzchni na ul. Wagonowej (odnoga boczna od numeru 16)

Formularz nieważny. Nie można zidentyfikować osoby.

25

Wymiana nawierzchni na ul. Wagonowej (odnoga boczna od numeru 16).

Formularz nieważny. Nie można zidentyfikować osoby.

 

powrót