Konsultacje społeczne - Plan zagospodarowania przestrzennego

Gmina Wyry przystąpiła do projektu: „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja” POWR.02.19.00-00-KP07/18 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach pozyskanego grantu od września w odbywają się konsultacje społeczne wspomagające procedurę sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Wyry. W trakcie konsultacji jest wykorzystywanych pięć technik konsultacyjnych. Ostatnią technika będzie ankieta podsumowująca całość przeprowadzonych spotkań. Zakończenie konsultacji przewiduje się w maju 2020 r.

1.1. Spotkanie nr 1 - Gostyń - 11 września - pierwsze spotkanie dotyczące konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym - raport

1.2. Spotkanie nr 1 - Wyry - 12 września - kolejne spotkanie w ramach konsultacji społecznych - raport

2.1. Spotkanie nr 2 - Gostyń - 2 października - tematem były: zagrożenia powodziowe, rowy melioracyjne, zieleń i ogrody deszczowe oraz temat budowy Kanału Śląskiego. W warsztatach udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Nadleśnictwa - raport

2.2. Spotkanie nr 2 - Wyry - 3 października - tematem były: komunikacja, infrastruktura pieszo-rowerowa, centrum przesiadkowe. W konsultacjach wzięli udział  : Oficer Rowerowy Urzędu Marszałkowskiego, Prezes Kolei Śląskich, Zastępca dyrektora Ds. Inwestycji GDDKiA, oraz Zastępca Dyrektor Urzędu Transportu Kolejowego Oddział Terenowy Katowice - raport

3. Spotkanie nr 3 - Warsztat planistyczny dotyczący zagospodarowania byłego Domu Kultury przy ul. Głównej 99 w ramach konsultacji społecznych w Wyrach - raport

4.1. Spotkanie nr 4 - Gostyń - 4 marca - Warsztat przyszłościowy dotyczący zagospodarowania
Centrum Gostyni w ramach konsultacji społecznych - raport

4.2. Spotkanie nr 4 - Wyry - 5 marca - Warsztat przyszłościowy dotyczący zagospodarowania
Centrum miejscowości Wyry w ramach konsultacji społecznych - raport

5. Wyniki ankiety dla mieszkańców, dotyczącej zagospodarowania centrum Gostyni i Wyr