III posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gminie Wyry

Na podstawie §18 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Gminie Wyry stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/373/2022 Rady Gminy Wyry z dnia 29 września 2022 r. w sprawie powołania gminnej rady seniorów w gminie Wyry oraz nadania jej statutu informuję, że III posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gminie Wyry odbędzie się 17 lutego 2023 r. o godz. 10:00 w Domu Kultury w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366, 43-176 Gostyń.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Gminie Wyry.
  5. Omówienie propozycji warsztatów, szkoleń i konferencji dla Seniorów Gminy Wyry.
  6. Wolne wnioski i głosy.
  7. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów
Anna Cebula                                   

powrót