Aktualności

 • Informacja

  zmiany w obowiązującym harmonogramie zbiórki odpadów zmieszanych i popiołu

 • Przetarg nieograniczony

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej i wewnętrznego placu na terenie Zespołu Szkół w Wyrach przy ul. Puszkina 10 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina 10. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 • Przetargi pisemne nieograniczone

  Przetarg na najem lokalu w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 372 oraz przetarg na najem z czynszem wolnym lokalu mieszkalnego w Gostyni przy ul. Rybnickiej 2/2.

 • Szkolenia i staże

  dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatów mikołowskiego i pszczyńskiego

 • Pobór opłat za odpady

  Ustala się następujące terminy poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lutego 2014 r. do stycznia 2015 r.

 • Pobór opłat za odpady

  Ustala się następujące terminy poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lutego 2014 r. do stycznia 2015 r.

 • Zbiórka elektrośmieci

  12 kwietnia br. (sobota) na terenie Gminy Wyry odbędzie się mobilna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 • Przetarg nieograniczony

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej i wewnętrznego placu na terenie Zespołu Szkół w Wyrach przy ul. Puszkina 10 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina 10". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.