Czyste Powietrze

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885 połączenia: Orzesze Jaśkowice-Tychy-Baraniec-KWK Piast-Nowy Bieruń".

obwieszczenie 1.JPG

powrót