Aktualności

 • Szkolenia i staże

  dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatów mikołowskiego i pszczyńskiego

 • Pobór opłat za odpady

  Ustala się następujące terminy poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lutego 2014 r. do stycznia 2015 r.

 • Pobór opłat za odpady

  Ustala się następujące terminy poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lutego 2014 r. do stycznia 2015 r.

 • Zbiórka elektrośmieci

  12 kwietnia br. (sobota) na terenie Gminy Wyry odbędzie się mobilna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 • Przetarg nieograniczony

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej i wewnętrznego placu na terenie Zespołu Szkół w Wyrach przy ul. Puszkina 10 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina 10". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 • Prośba o pomoc

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach poszukuje

 • Przetarg nieograniczony

  na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych - ul. Dębowa w Gostyni i ul. Leszczynowa w Wyrach

 • Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

  W dniu 25 marca 2014 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa