Czyste Powietrze

POWIADOMIENIE o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - POZIOM II na dzień 5-6.02.2019 r.

POWIADOMIENIE o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3  dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - POZIOM II na dzień 5-6.02.2019 r.

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia/przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - POZIOM II na dzień 5-6.02.2019r.


Jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego na obszarze aglomeracji górnośląskiej będzie zła
pełna treść powiadomienia:

pow_ryzyko_przek 150 PM10 5-6.02.2019 r (1).pdf

powrót