Posiedzenia Rady Gminy Wyry i Komisji

Terminy najbliższych posiedzeń Rady Gminy Wyry i jej Komisji Stałych:

Poniedziałek, 26 lipca:

Wtorek, 27 lipca:

Środa, 28 lipca:

Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w zdalnych posiedzeniach Komisji oraz sesji Rady Gminy proszeni są o wcześniejszy kontakt z Biurem Rady Gminy Wyry, telefonicznie pod nr.: 32 325 68 12 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rada@wyry.pl, najpóźniej na dzień przed planowanym terminem posiedzenia.