Podatki lokalne

Referat Podatków i Opłat informuje, czyli PODATKI 2024:

  • termin płatności rat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (powyżej kwoty 100 zł) przypada na 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada br.;
  • wysokość zobowiązania nie przekraczająca kwoty 100 zł, płatna jest jednorazowo w terminie pierwszej raty;
  • zobowiązanie podatkowe nie powstaje do wysokości kosztów doręczenia przesyłki, czyli do kwoty 9,80 zł. Nie jest wtedy wystawiana przez organ podatkowy decyzja (nakaz płatniczy) za 2024 rok;
  • termin składania deklaracji przez osoby prawne na podatek rolny i leśny upływa 15 stycznia br., a na podatek od nieruchomości 31 stycznia br.;
  • termin składania deklaracji na podatek od środków transportowych upływa 15 lutego br.;
  • termin płatności rat podatku od środków transportowych przypada na 15 lutego i 15 września br.;
  • wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny ) oraz deklaracji na podatek od środków transportowych zamieszczone są na stronie www.wyry.pl zakładka Druki do pobrania, http://www.podatki.gov.pl.
  • stawki podatku od środków transportowych, jak i podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Gminy Wyry obowiązujące na 2024 rok zamieszczone są na stronie http://www.prawomiejscowe.pl oraz na stronach Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Ponadto, informuje się, że w przypadku współwłasności w nieruchomości podatnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe z chwilą doręczenia decyzji (nakazu płatniczego).

W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego lub jego zmiany (np. zmiana sposobu wykorzystania nieruchomości – rozpoczęcie lub likwidacja działalności gospodarczej, zakup lub sprzedaż nieruchomości, rozpoczęcie  użytkowania budynków mieszkalnych i pozostałych, zakup lub sprzedaż pojazdu), zawiadomienia należy  dokonać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian poprzez złożenie informacji  podatkowej, a w przypadku środków transportowych deklaracji.