Bitwa Wyrska - Bój o Gostyń 2018

Bitwa Wyrska- Bój o Gostyń 2018. Zwycięstwo Polaków po raz czternasty!

Gmina Wyry po raz czternasty przeżyła oblężenie. 19 maja 2018r. w Gostyni na terenie przy ulicy Tęczowej spotkało się ponad 150 rekonstruktorów, którzy w strojach i z wyposażeniem wiernie odzwierciedlającym realia II wojny światowej odtworzyli walki, które odbyły się tu we wrześniu 1939 r. Jak co roku Bitwa przyciągnęła tłumy zwiedzających.

 

 Zwycięstwo po raz czternasty !

Inscenizacja rozpoczęła się przemówieniem Wójta Gminy Wyry Pani Barbary Prasoł oraz złożeniem kwiatów pod „Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września 1939r”. Później główny punkt programu – inscenizacja walk. Czołgi z epoki, ponad 150 żołnierzy i godzinny pokaz z komentarzem na żywo Pana Pawła Lekkiego. Po inscenizacji, miał miejsce pokaz sprzętu wojskowego min: Rosomak , Humvee , Leopard, Oshkosh oraz  wyrzutnia Langusta .

Wokół bunkra „Sowiniec” można było zwiedzać obozowiska inscenizatorów „Dioramy”, którzy w okopach i specjalnie przygotowanych namiotach prezentowali wyposażenie, z którego korzystało i korzysta współcześnie wojsko z różnych rejonów świata. Można było zobaczyć również zdalnie sterowane czołgi grupy RC TANK.

„Piknik Forteczny”

Po inscenizacji na zwiedzających czekały kolejne atrakcję. Na początek swoje umiejętności pokazali uczniowie ze Szkoły Sztuk i Sportów Walki ,,WOJOWNIK” następnie występ zespołu „Krystynki” w programie artystycznym na „Na żołnierską nutę”. Na koniec gwiazda pikniku  koncert  zespołu ,,Oberschlesien’’. Dla widzów została przygotowana również bogata oferta gastronomiczna.
Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci, a mianowicie  została wytyczona strefa zabaw oraz imitacja pola minowego na którym przeprowadzono konkurs z nagrodami.

 


 

 

Serdeczne podziękowania Wójta Gminy Wyry za pomoc i wsparcie przy organizacji

„Bitwy Wyrskiej- Bój o Gostyń 2018” dla :

 

WSPÓŁORGANIZATORÓW:

Stowarzyszeniu Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji
„PRO FORTALICIUM” oraz grupom rekonstrukcji historycznej z całej Polski -

za przedstawienie „lekcji żywej historii” z Września 1939 roku

 

Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Tychach -

za wystawienie profesjonalnego stanowiska promującego akcje informacyjną

 

o naborze do Jednostek Wojskowych Sił Zbrojnych RP, ze szczególnym

 

akcentowaniem idei Wojsk Obrony Terytorialnej.

 

 

PATRONATÓW HONOROWYCH - za nadanie wysokiej rangi imprezie:

Marszałkowi Województwa Śląskiego,

Wojewodzie Śląskiemu,

oraz

Staroście Powiatu Mikołowskiego

 

SPONSORÓW I DARCZYNCÓW - za wsparcie finansowe i rzeczowe:

Gmina Łaziska Górne, Starostwo Powiatowe,

MASTER- Odpady i Energia sp. z o.o.,

RPWiK Tychy S.A., Miconet sp. z o.o.,

 Rolnik sp. z o.o.

 

WŁAŚCICIELOM DZIAŁEK

w Gostyni przy ul. Tęczowej, ul. Tyskiej i ul.Pod Lasem oraz

w Wyrach przy ul. Kopaniny i ul. Wagonowej -

za przychylność i nieodpłatne udostępnienie swoich nieruchomości

 

 

PATRONATÓW MEDIALNYCH –

za promocję w lokalnych, śląskich oraz ogólnopolskich mass mediach

 

WSPÓŁPRACUJĄCYCH INSTYTUCJI I FIRM –

za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku, a w szczególności:

Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyrach i Gostyni, Straży Miejskiej w Łaziskach Górnych,

Komendzie Powiatowej Policji w Mikołowie, Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Wyrach

oraz wszystkich innych, którzy przyczynili się
do zorganizowania i przeprowadzenia imprezy, m.in.:

Orkiestrze Dętej KWK „Bolesław Śmiały”

Panu Sławkowi Rybczyńskiemu - redaktorowi radia Express FM

Panu Pawłowi Lekkiemu- redaktorowi Polskiego Radia

 

a zwłaszcza dla wszystkich UCZESTNIKÓW WIDOWISKA –

za czynne zachowywanie w pamięci pokoleń „Bitwy Wyrskiej 1-3 września 1939 r.”

 

                                                                                                                       Barbara Prasoł

 

                                                                                                                      Wójt Gminy Wyry