Stanowisko ds. zamówień publicznych

STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ   PUBLICZNYCH

 

Aleksandra Szczyrba, tel. 32 325 68 33, email: przetargi@wyry.pl, biuro: Urząd Gminy Wyry, ul. Główna 133, parter pok. nr 1

Zakres działania

  
  • opracowywanie projektów regulaminów w zakresie udzielenia zamówień publicznych,
  • przygotowanie dokumentacji przetargowej, w tym: specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektów umów, niezbędnych załączników,
  • organizacja przetargów zgodnie z prawem zamówień publicznych oraz regulaminami wewnętrznymi,
  • prowadzenie dokumentacji przetargowej,
  • sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,
  • nadzorowanie i kontrola procedur zamówień publicznych,
  • prowadzenie rejestru zamówień publicznych, rejestru umów i rejestru faktur,
  • doradztwo na rzecz referatów i samodzielnych stanowisk pracy w wyborze formy zamówienia publicznego.