Interpelacja Radnego Marka Gołosza z dnia 22 listopada 2018 roku