Sierpień 2018

ZAWIADOMIENIA


 

 Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Gostyń i Komisji ds. Miejscowości Gostyń  odbędzie się w dniu 08.08.2018r. (środa) o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

 

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Omówienie koncepcji dokumentacji dla zadania „ Rozwój turystyki rowerowej poprzez przebudowę dróg w gminie Wyry – ul. Tyska, Tęczowa w Gostyni oraz Wagonowa w Wyrach – opracowanie dokumentacji projektowej – Etap I.”

5. Wolne wnioski, sprawy bieżące, opiniowanie pism.

6. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Komisji ds. rozwoju m. Gostyń

Piotr Profaska

 

Przewodniczący Komisji ds. rozwoju m. Wyry

Wojciech Surma