Wrzesień 2018

ZAWIADOMIENIA


 

 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 17.09.2018 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133,
43-175 Wyry (II piętro).

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Analiza Uchwał Rady Gminy Wyry VII kadencji pod kątem ich realizacji – kontynuacja.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodnicząca Komisji

 /-/ Joanna Pasierbek- Konieczny


 

 

 Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 24.09.2018r. (poniedziałek) o godzinie 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Podsumowanie pracy Komisji VII kadencji Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie projektów uchwał na XLV sesję Rady Gminy Wyry.
 6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Barbara Polok


 

 

Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 24.09.2018r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Zapoznanie się z wizualizacją koncepcji przebudowy ul. Wagonowej (przygotowaną przez firmę Collect Consulting) oraz podjęcie decyzji w sprawie upublicznienia ww. wizualizacji.
 5. Zapoznanie się i zgłoszenie uwag do koncepcji przebudowy ul. Zawodzie w Wyrach, która będzie zaprezentowana przez firmę ABS-OCHRONA ŚRODOWISKA z Katowic.
 6. Opiniowanie projektów uchwał na XLV sesję Rady Gminy Wyry.
 7. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące, opiniowanie pism.
 8. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Wojciech Surma


 


 Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w  dniu  25.09.2018 r. (wtorek) o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XLV sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Mirosław Sikora

 


 

 

Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 25.09.2018r. (środa) o godz. 17:00

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Zapoznanie się z wizualizacją koncepcji przebudowy ul. Tyskiej i Tęczowej (przygotowaną przez firmę Collect Consulting) oraz podjęcie decyzji w sprawie upublicznienia ww. wizualizacji.
 5. Opiniowanie projektów uchwał na XLV sesję rady Gminy Wyry.
 6. Wolne wnioski, sprawy bieżące, opiniowanie pism.
 7. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Piotr Profaska

 

 


 

 

 Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 26.09.2018r. (środa) o godzinie 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ulicy Głównej 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 

 Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XLV sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Komisji

 

/-/ Herbert Rzepka

 


 

XLV sesję Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 27.09.2018 r.(czwartek) o godz. 1530w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry (II piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie sprawozdania na temat funkcjonowania jednostek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 przez dyrektorów placówek oświatowych.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy Wyry.
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 31.08.2018r.)
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 31.08.2018 r.).
 7. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 8. Interpelacje Radnych.
 9. Zapytania Radnych.
 10. Wolne wnioski.
 11. Uchwały Rady Gminy:

1) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2018-2032 (uchwała*),

2) w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2018 rok (uchwała*),

3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem są te same nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Wyry (uchwała*),

4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 372 stanowiącego własność Gminy Wyry(uchwała*).

 1. Zakończenie obrad.

  Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

Elżbieta Słomka