Październik 2018


ZAWIADOMIENIE


Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 01.10.2018r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 4. Omówienie koncepcji drogi ul. Dworcowa przez firmę BP Budowa Sp. z o.o z Katowic

 5. Wolne wnioski, sprawy bieżące, opiniowanie pism.

 6. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Wojciech Surma


 Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 02.10.2018r. (wtorek) o godz. 16:00 w budynku OSP Gostyń .

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Opiniowanie dokumentacji dot. zadania związanego z termomodernizacją budynku OSP Gostyń.

5. Wolne głosy i wnioski, opiniowanie pism skierowanych do Komisji.

6. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Piotr Profaska

 

 


 

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 15.10.2018r. (poniedziałek) o godzinie 15:30 w Gminnym Przedszkolu w Gostyni.

 

 Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Wizyta w Gminnym Przedszkolu w Gostyni. Spotkanie z Panią Dyrektor, zapoznanie się z zaangażowaniem prac przy remoncie i modernizacji Przedszkola.

5. Wolne wnioski, sprawy bieżące.

6. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Barbara Polok


 

 Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 15.10.2018r. (poniedziałek) o godzinie 17:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ulicy Głównej 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

Porządek obrad

 

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji

4. Opiniowanie uchwał na XLVI sesję Rady Gminy Wyry.

5. Wolne głosy, sprawy bieżące, opiniowanie pism.

6. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Herbert Rzepka

 


 

Wspólne posiedzenie Komisji ds. rozwoju Miejscowości Gostyń i rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 16.10.2018r. (wtorek) o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyry" na XLVI sesję Rady Gminy Wyry.

5. Opiniowanie pozostałych projektów uchwał na XLVI sesję Rady Gminy Wyry.

6. Wolne wnioski sprawy bieżące, opiniowanie pism do Komisji.

7. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Piotr Profaska

/-/ Wojciech Surma

 

 Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w  dniu  17.10.2018r. (środa) o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Opiniowanie przydziału lokalu mieszkalnego w Wyrach przy ul. Bojdoła 6 w Wyrach.

5. Opiniowanie aneksu do porozumienia dot. remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 2/2 w Gostyni.

6. Wolne wnioski, sprawy bieżące, opiniowanie pism.

7. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Mirosław Sikora