Marzec 2018

ZAWIADOMIENIA


 

Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 12.03.2018 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w Sali Narad Urzędu Gminy Wyry przy  ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie regulacji ulicy Spokojnej w Wyrach.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

             Przewodniczący Komisji                   

            /-/  Mirosław Sikora          


        

 Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 19.03.2018r. (poniedziałek) o godzinie 1600 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia SK FORTUNA Wyry i Prezesem Stowarzyszenia RAKI Gostyń.
 5. Omówienie projektów uchwał na XL sesję Rady Gminy Wyry.
 6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące, opiniowanie pism.
  1. Zakończenie obrad.

 

    Przewodnicząca Komisji                   

             /-/  Barbara Polok                             


 

Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 19.03.2018r. (poniedziałek) o godz. 1700 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XL sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

 

  Przewodniczący Komisji              

       /-/  Wojciech Surma


 

 Posiedzenie Komisji d/s Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 20.03.2018r. (wtorek) o godz. 1600 w sali narad Urzędu Gminy Wyry
ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XL sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism przekazanych do Komisji.
 6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

 

                      Przewodniczący Komisji                   

               /-/  Piotr Profaska                           


 

Posiedzenie Komisji Budżetowej  odbędzie się w dniu 21.03.2018r. (środa) o godzinie 1530 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ulicy Głównej 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
 4. Opiniowanie projektów uchwał budżetowych na XL sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

 

 

 Przewodniczący Komisji Budżetowej                             

/-/ Herbert Rzepka              


 XL sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 22.03.2018 r.(czwartek) o godz. 1500w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Wyry.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry
  z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 23.02.2018 r.).
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym
  (tj. od 23.02.2018 r.).
 6. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 7. Interpelacje Radnych.
 8. Zapytania Radnych.
 9. Wolne wnioski.
  1. Uchwały Rady Gminy:

1) Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2018-2033 (uchwała*).

2) Uchwalenie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2018 rok (uchwała*).

3) Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu przez Gminę Wyry – dotyczy finansowania kosztów dyspozytora (uchwała*).

4) Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu przez Gminę Wyry – dotyczy dofinansowania wyjazdu na „Zieloną szkołę” (uchwała*).

5) Przyjęcie podziału Gminy Wyry na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Wyry(uchwała*).

1) Wyrażenie zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem są te same nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Wyry(uchwała*).

2) Stwierdzenie potrzeby realizacji przez Gminę Wyry imprezy kulturalno-edukacyjnej „Bitwa Wyrska – Bój o Gostyń”, upowszechniającej historię walk polskiego żołnierza w obronie Śląska w 1939 r. oraz promującej współczesne Wojsko Polskie w 2018 r. (uchwała*).

11.Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

Elżbieta Słomka