Listopad 2018


 

ZAWIADOMIENIE


 

 

 Szanowni Państwo,

posiedzenie nr 1 Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 26 listopada 2018 roku o godz. 15:30

w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Porządek obrad dotyczący posiedzenia jest dostępny w systemie eSesja

oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/28884

 

 

 Joanna Pasierbek - Konieczny

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

 --

 


 

 

pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Wyry.JPG

--


Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 8 listopada 2018 o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Opiniowanie projektów uchwał na XLVII sesję Rady Gminy Wyry.

5. Wolne wnioski, sprawy bieżące, pisma.

6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

/-/ Herbert Rzepka

 --


 

 

XLVII sesja Rady Gminy Wyry, odbędzie się w dniu 08.11.2018 r.(czwartek) o godz. 1600w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wręczanie nagród laureatom VI konkursu fotograficznego „Gmina Wyry
  w obiektywie” – wystosowano zaproszenia.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy Wyry.
 5. Przedstawienie analizy sytuacji finansowej Budżetu Gminy Wyry
  za lata 2014-2018.
 6. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 7. Interpelacje Radnych.
 8. Zapytania Radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Uchwały Rady Gminy:

a) w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2018 rok (uchwała*).

b) w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
 w 2019 roku (uchwała*).

      11.Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

/-/ Elżbieta Słomka