Lipiec 2018

ZAWIADOMIENIA


 

 

Posiedzenie Komisji Statutowej odbędzie się w dniu 16.07.2018r. (poniedziałek) o godzinie 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ulicy Głównej 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Opiniowanie zmian do Statutu Gminy Wyry.

5. Wolne wnioski, sprawy bieżące, opiniowanie pism.

6. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Komisji Statutowej

Szymon Załęcki

 

 


 

Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 11.07.2018r. (środa) o godz. 15:30

 

Porządek obrad

1. Godz. 15:30. Zbiórka pod Domem Kultury w Gostyni. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Objazd dróg w Gostyni.

3. Godz. 17:00. Spotkanie z Zarządem Stowarzyszenia RAKI Gostyń.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

5. Wolne wnioski, sprawy bieżące, opiniowanie pism.

6. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Piotr Profaska

 


 

 Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 09.07.2018r. (poniedziałek) o godzinie 15:30w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Omówienie tematyki związanej z zasadami wynajmu sal gimnastycznych w szkołach podstawowych w Wyrach i w Gostyni.

5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące, opiniowanie pism skierowanych do Komisji.

6. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Barbara Polok