Kwiecień 2018

ZAWIADOMIENIA


 

 Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowiai Opieki Społecznej, które odbędzie się w dniu 16.04.2018r. (poniedziałek) o godzinie 1600 przy ul. Pszczyńskiej 76, 43-175 Wyry (placówka GOPS w Wyrach).

 

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Spotkanie z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach
  i asystentem rodziny.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące, opiniowanie pism.
  1. Zakończenie obrad.

 

       Przewodnicząca Komisji                   

             /-/  Barbara Polok                             

 

 


 

 

  Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 16.04.2018r. (poniedziałek) o godz. 1700 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Spotkanie w sprawie regulacji dojazdu do nieruchomości i dostępu do drogi publicznej poprzez działkę - ulica Główna w Wyrach.
 5. Opiniowanie projektów uchwał na XLI sesję Rady Gminy Wyry.
 6. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

 

     Przewodniczący Komisji              

       /-/  Wojciech Surma                  


 

  Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 17.04.2018 r. (wtorek) o godz. 1600 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Opiniowanie przydziału lokalu socjalnego w Gostyni.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

               Przewodniczący Komisji                   

            /-/  Mirosław Sikora   

 


 

Posiedzenie Komisji d/s Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 17.04.2018r. (wtorek) o godz. 1700 w sali narad Urzędu Gminy Wyry ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XLI sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism przekazanych do Komisji.
 6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

 

                    Przewodniczący Komisji                   

               /-/  Piotr Profaska                           

           

 

 


           

  Posiedzenie Komisji Budżetowej oraz Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 18.04.2018r. (środa) o godzinie 1530 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ulicy Głównej 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej i Komisji Rewizyjnej.
 4. Omówienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyry za 2017 rok, informacji o stanie mienia komunalnego i sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury wraz z załącznikami.
 5. Zamknięcie obrad wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej i Rewizyjnej.
 6. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał budżetowych na XLI sesję Rady Gminy Wyry przez Komisję Budżetową.
 7. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 8. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej                 

         /-/ Joanna Pasierbek-Konieczny

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej        

          /-/ Herbert Rzepka


 

 

  XLI sesję Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 19.04.2018 r.(czwartek) o godz. 1530w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Wyry z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.
 4. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy Wyry.
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry
  z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 23.03.2018 r.).
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym
  (tj. od 23.03.2018 r.).
 7. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 8. Interpelacje Radnych.
 9. Zapytania Radnych.
 10. Wolne wnioski.
 11. Uchwały Rady Gminy:

1) Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2018-2032 (uchwała*).

2) Uchwalenie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2018 rok (uchwała*).

3) Zmiana uchwały XXXIX/375/2018 Rady Gminy Wyry z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łaziska Górne (uchwała*).

4) Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (uchwała*).

5) Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości (uchwała*).

6) Zbycie nieruchomości przy ul. Głównej w Wyrach (uchwała*).

7) w sprawie podziału Gminy Wyry na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (uchwała*).

12.Zakończenie obrad.

 

  Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

Elżbieta Słomka