Grudzień 2018

Szanowni Państwo,

posiedzenie nr 2 (Komisja Rewizyjna) odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018 o godz. 16:00

w sali narad Urzędu Gminy Wyry

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/31986

 

Adam Myszor

Przewodniczący Komisji


Szanowni Państwo,

posiedzenie nr 2 (Komisja ds. rozwoju miejscowości Gostyń)

odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018 o godz. 16:45 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/31203

 

Piotr Profaska

Przewodniczący Komisji


 

Szanowni Państwo

Posiedzenie nr 2 (Komisja Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej)

odbędzie się w dniu 17 grudnia 2018 o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/31811

 

Barbara Polok

Przewodnicząca Komisji


 

 

Szanowni Państwo,

posiedzenie nr 2 Komisji Budżetowej

odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/29298

 

 

 Szymon Załęcki

Przewodniczący Komisji Budżetowej


 

 

Szanowni Państwo,

posiedzenie nr 1 Komisji Rewizyjnej
odbędzie się

w dniu 10 grudnia 2018 godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/29297

 

 

 Joanna Pasierbek - Konieczny

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry


 

Szanowni Państwo,

posiedzenie nr 1 Komisji ds. rozwoju miejscowości Gostyń odbędzie się

w dniu 5 grudnia 2018 o godz. 16.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/29296

 


 

 

Szanowni Państwo,


posiedzenie nr 1 Komisji skarg, wniosków i petycji odbędzie się

w dniu 5 grudnia 2018 godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/29295

 

 Joanna Pasierbek - Konieczny

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

 


 

Szanowni Państwo,

posiedzenie nr 1 Komisji ds. rozwoju miejscowości Wyry odbędzie się

w dniu 3 grudnia 2018 godz. 16.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/29294

 

 

 Joanna Pasierbek - Konieczny

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

 


 

Szanowni Państwo,

posiedzenie nr 1 Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu

3 grudnia 2018 godz. 15.30w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/29283

 

 

 Joanna Pasierbek - Konieczny

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

 


 

Szanowni Państwo,

posiedzenie nr 1 Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa odbędzie się

w dniu 3 grudnia 2018 godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/29292

 

 

 Joanna Pasierbek - Konieczny

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry