Lipiec 2017

ZAWIADOMIENIE


Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 12.07.2017r. (środao godz. 17:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Godz. 1700 - Zbiórka pod Domem Kultury w Gostyni.
  2. Objazd dróg na terenie miejscowości Gostyń.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                

 /-/  Piotr Profaska