Wrzesień 2017

ZAWIADOMIENIA


 

XXXIV sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 28.09.2017r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy  ul. Główna 133, 43-175 Wyry (II piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa)- wystosowano zaproszenie do przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego. 
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Wyry.
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 01.09.2017 r.).
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 01.09.2017 r.).
 7. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 8. Interpelacje Radnych.
 9. Zapytania Radnych.
 10. Wolne wnioski.
 11. Uchwały Rady Gminy:

1) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2017 -2033 (uchwała*).

2) w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2017 rok (uchwała*).

3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (uchwała*).

4) w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw
i siłowni zewnętrznych zlokalizowanych
na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wyry (uchwała*).

5) w sprawie zmiany uchwały nr XII/99/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Wyry oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków dla operatorów
i przewoźników (uchwała*).

6) w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium naukowego w Gminie Wyry (uchwała*).

7) w sprawie zmiany uchwały nr XLII/367/2014 Rady Gminy Wyry z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wyry (uchwała*).

8) w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/194/2012 Rady Gminy Wyry z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrach (uchwała*).

9) w sprawie uchwały nr XLI/319/2006 Rady Giny Wyry z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy w Wyrach(uchwała*).

10)    w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/195/2012 Rady Gminy Wyry z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu Domu Kultury w Gostyni (uchwała*).

     12.Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

Elżbieta Słomka       


 

Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 25.09.2017r. (wtoreko godz. 16:30.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Opiniowanie Projektu Koncepcyjnego Elewacji Zewnętrznych Budynków Centrum Gostyni przy ul. Pszczyńskiej.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXIV sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 6. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                   

/-/  Piotr Profaska                          


 

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 26.09.2017r. (wtorek) o godzinie  15:30.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXIV sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące, opiniowanie pism.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                

/-/  Barbara Polok                            


 

Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 25.09.2017r. (poniedziałeko godz. 17:00.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXIV sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji             

/-/  Wojciech Surma   


Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 25.09.2017r. (poniedziałek) o godzinie 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
  1. Opiniowanie projektów uchwał na XXXIV sesję Rady Gminy Wyry.
  2. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Budżetowej                                          
/-/ Herbert Rzepka       


 

Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 21.09.2017 r. (czwartek) o godz. 1500.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Godz. 1500Zbiórka przy wejściu do budynku byłego Domu Kultury w Wyrach przy ul. Głównej 99.

2.      Otwarcie posiedzenia.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Wizyta na terenie byłego Domu Kultury w Wyrach – wizja lokalna.

5.      Kontynuacja posiedzenia w sali narad Urzędu Gminy Wyry - ul. Główna 133 – posumowanie przeprowadzonej wizji lokalnej.

6.      Opiniowanie projektów Uchwał na XXXIV sesję Rady Gminy Wyry.

7.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

8.      Omówienie spraw i pism przekazanych do komisji.

9.      Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

10.  Zakończenie obrad.

                   

  Przewodniczący Komisji                   

   /-/  Mirosław Sikora
        


 

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 20.09.2017r. (środa) o godzinie  15:00 na terenie Przedszkola i Żłobka Troskliwe Misie w Gostyni.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      1500 Zbiórka przed wejściem do Przedszkola i Żłobka „Troskliwe Misie” w Gostyni.

2.      Wizyta w Przedszkolu i Żłobku „Troskliwe Misie” w Gostyni - spotkanie z Panią Dyrektor.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.      Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące, opiniowanie pism.

5.      Zakończenie obrad.

 Przewodnicząca Komisji     

  /-/  Barbara Polok                


 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 18.09.2017r (poniedziałek) o godzinie 1530 w sali narad Urzędu Gminy Wyry  przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.     Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.     Analiza  dokumentacji inwestycji realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie, a współfinansowanych z budżetu Gminy Wyry – kontynuacja.

5.      Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

6.      Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Komisji   
             
/-/  Joanna Pasierbek-Konieczny