Październik 2017

ZAWIADOMIENIA

 


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 16.10.2017r. (poniedziałek) o godzinie 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.     Analiza  dokumentacji finansowej stanu zadłużenia zasobu lokali komunalnych Gminy Wyry.

5.      Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

6.      Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                               

/-/  Joanna Pasierbek-Konieczny  


Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 17.10.2017r. (wtoreko godz. 15:30.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Analiza stanu dróg w miejscowości Wyry.
  5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji             

/-/  Wojciech Surma