Grudzień 2017

ZAWIADOMIENIA


Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 05.12.2017r. (wtorek) o godzinie 16:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
  4. Podsumowanie omówienia projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033.
  5. Sporządzenie opinii na temat projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033 do Wójta Gminy Wyry i Rady Gminy Wyry.
  6. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Budżetowej                                          
/-/ Herbert Rzepka 


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 07.12.2017r. (czwartek) o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.   Analiza dokumentacji dotyczącej sprawowania zarządu nad nieruchomością położoną w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 347.

5.      Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

6.      Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                             
/-/  Joanna Pasierbek-Konieczny   


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 12.12.2017r. (wtorek) o godzinie 17.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.     Otwarcie obrad.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.   Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej w 2017 roku.

5.     Sporządzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

6.     Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

7.      Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                  
/-/  Joanna Pasierbek-Konieczny