Gmina Wyry w rankingach

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” 2021

W tegorocznej XVII edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” Gmina Wyry znalazła się na 64 miejscu w kategorii gmin wiejskich (na 1533 takie gminy).

Zasady rankingu ustala kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele organizacji samorządowych, pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji „Rzeczpospolitej”. Ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach – trwałości ekonomicznej, środowiskowej, społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania. Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce (z wyjątkiem Warszawy). Źródłem danych podlegających ocenie są informacje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez władze lokalne w specjalnej ankiecie.

Kryteria oceny Rankingu Samorządów 2021 to około 50 wskaźników. Maksymalna liczba punktów, jaką można było uzyskać wynosiła 100 dla gmin i miast (dla miast na prawach powiatu to 102 punkty).

Ranking „Rzeczpospolitej”>>

Ranking „Wspólnoty” – Liderzy inwestycji 2018-2020

Publikujemy również wyniki corocznego rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, podsumowującego wydatki inwestycyjne samorządów. Bierze on pod uwagę całość wydatków majątkowych gmin poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2018–2020). Gmina Wyry tym razem znalazła się na 530 miejscu wśród gmin wiejskich (ranking obejmuje 1533 gminy). Średnie wydatki inwestycyjne na osobę w latach 2018–2020 wyniosły 1032,47 zł.

Wśród gmin wiejskich pierwsze miejsce tradycyjnie już zajął Kleszczów. Wśród małych miast wygrała Krynica Morska, a wśród miast powiatowych – Polkowice. W miastach na prawach powiatu na czele jest Świnoujście, a poprzedni lider – Gliwice – zajęły trzecie miejsce. Autorami rankingu są prof. Paweł Swianiewicz oraz dr Julita Łukomska.

Ranking „Wspólnoty”>>

Ranking „Gmina dobra do życia” 2021

Gdzie w Polsce żyje się najlepiej? Serwis Samorządowy PAP ogłosił wyniki swojego rankingu „Gmina Dobra do Życia. Gmina Wyry osiągnęła najlepszy wynik w swojej kategorii (strefy podmiejskiej miast na prawach powiatu) na śląsku i najlepszy w powiecie mikołowskim w ogólnym zestawieniu.

Najlepiej w Polsce żyje się w stolicy i okolicach. Aż 10 spośród pierwszych 20 gmin w rankingu „Gmina Dobra do Życia” pochodzi z tego regionu. Drugim widocznym trendem jest dominacja w zestawieniu gmin podmiejskich – w pierwszej dwudziestce jest ich aż 15. Gmina Wyry w zestawieniu ogólnopolskim zajęła 144 miejsce, a wśród stref podmiejskich miast na prawach powiatu w Polsce była 87, co dało nam jednocześnie 1 miejsce na śląsku i najlepszy wynik w powiecie mikołowskim!

Zestawienie obejmujące wszystkie 2477 polskich gmin oparto na 48 wskaźnikach składających się na sumaryczny Wskaźnik Jakości Życia. Uwzględniono m.in. wydatki inwestycyjne gmin, ich atrakcyjność migracyjno-osadnicza, jakość oświaty na ich terenie, ale także dostęp do opieki zdrowotnej, rekreacji czy zieleni. Autor rankingu przyjrzał się ponadto obciążeniu demograficznemu w samorządach, infrastrukturze kulturalnej i dostępowi do Internetu. Do stworzenia rankingu posłużyły również mniej oczywiste wskaźniki, takie jak usłonecznienie czy klimatyczny bilans wodny.

Wyniki Rankingu zostały ogłoszone w pięciu kategoriach: miasta na prawach powiatu, strefy podmiejskie miast na prawach powiatu,  gminy z siedzibą powiatu, gminy miejskie i gminy miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców, gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców.

Ranking „Gmina dobra do życia” został opracowany przez profesora Przemysława Śleszyńskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk (PAN).

Ranking PAP Samorząd>>