Archiwum

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA

Podajemy wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia, stanowiących własność Gminy Wyry.

Lokale położone są:

1. w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 372 

  • lokal położony w przyziemiu budynku o powierzchni użytkowej 39,30m2

Lokal posiada wejście od frontu. Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, sanitariaty.

Przeznaczenie: działalność handlowa, biurowa, usługowa lub podobna.
działka nr 957/66, KAIM/00055538/4.

  • lokal położony na parterze budynku o powierzchni użytkowej 99,25m2.

Lokal posiada wejście od frontu budynku. Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną,centralnego ogrzewania, sanitariaty.

Przeznaczenie: działalność handlowa, biurowa, usługowa lub podobna.
działka nr 957/66, KAIM/00055538/4.

2. w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 107 - kioski handlowe  w centrum miejscowości, wraz z częścią gruntu pod kioskami i wokół obiektu.

  • Powierzchnia użytkowa lokali 57,60m2 (w skład wchodzą dwa kioski handlowe - nr 1 o powierzchni użytkowej 30,40 m2, nr 2 o powierzchni użytkowej 27,20 m2). Wyposażenie: instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, sanitariaty. 
  • Powierzchnia użytkowa części gruntu 100,00m2.

Przeznaczenie: działalność handlowa, usługowa lub podobna.
działka nr 1113/52, KA1M/00054000/7.

Szczegółowe informacje dostępne są w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Wyry, ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry tel. (32) 325 68 22 pokój nr 14, II piętro w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry www.wyry.pl.

Wyniki nieograniczonego przetargu pisemnego na wynajem lokali użytkowych, który odbył się w dniu 25 kwietnia 2016r., zatwierdzone przez Wójta Gminy Wyry w dniu 25 kwietnia 2016r.

 

Wójt Gminy Wyry zatwierdził wynajęcie poszczególnych lokali użytkowych następującym podmiotom:

  1. lokal w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 372 (parter budynku)o powierzchni użytkowej64,37m² – firmiePROFI-LIBRIS Marcin Badocha, ul Podhalańska 10/21, 40-215 Katowice na usługi w zakresie handlu. Oferowana stawka czynszu netto 8,02 zł/m². 
  2. lokal w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 58 (parter budynku)o powierzchni użytkowej33,90 m² – Panu Adamowi Białoń na usługi w zakresie handlu. Oferowana stawka czynszu netto 10,10 zł/m².
  3. lokal w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 372 (przyziemie budynku)o powierzchni użytkowej 39,30 m² – firmiePROFI-LIBRIS Marcin Badocha, ul Podhalańska 10/21, 40-215 Katowice na usługi w zakresie handlu. Oferowana stawka czynszu netto 9,00 zł/m².

Przetarg pisemny nieograniczony na wybór oferty na wynajem kiosków handlowych w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 107 został rozstrzygnięty!

Wójt Gminy Wyry ogłasza, że przetarg pisemny nieograniczony na wybór oferty na wynajem kiosków handlowych w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 107 w centrum miejscowości, wraz z częścią gruntu pod kioskami i wokół obiektu został rozstrzygnięty.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Panią Annę Gorzawską SKLEP U JAKUBA, 43-176 Gostyń ul. Pszczyńska 357.


Zarządzenie Wójta Gminy Wyry w sprawie stawek czynszu za wynajem lokalu użytkowego (kioski handlowe) i gruntu położonego w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 107

Wójt Gminy Wyry zarządza:

1. Ustalić minimalną wywoławczą stawkę wyjściową czynszu za wynajem kiosków handlowych położonych w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 107 w wysokości netto 21,00 zł/m2, ustalić minimalną wywoławczą stawkę wyjściową czynszu za grunt pod kioskiem i wokół obiektu w wysokości netto 3,00 zł/m2.  

2. Wykonanie Zarządzenia powierza się komisji przetargowej.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2016 roku.

Pełna treść zarządzenia dostępna jest tutaj.