Portal Gmina Wyry

Wybory samorządowe 2018

VI Konkurs fotograficzny

VI Konkurs fotograficzny

VI Konkurs fotograficzny pt. „Gmina Wyry w obiektywie”

 

Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł ogłasza VI Konkurs fotograficzny pt. „Gmina Wyry w obiektywie”. Konkurs trwa od dnia 2 lipca 2018 roku do dnia 28 września 2018 roku.

 

 

Zasady konkursu:

  • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie maksymalnie 5 zdjęć wraz z wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.wyry.pl;
  • parametry zdjęcia: pliki JPG lub TIF, rozdzielczość minimum 300dpi, wymiary: minimum 1600 x 1200 pikseli;
  • prace należy dostarczyć drogą mailową na adres promocja@wyry.pl lub w opisanej, zaklejonej kopercie bezpośrednio bądź listownie do Urzędu Gminy Wyry do dnia 28 września 2018r. do godz.13:00.

Celem konkursu jest:

  • promocja Gminy Wyry poprzez zachęcenie mieszkańców do wspólnego odkrywania i podziwiania najurokliwszych zakątków naszej gminy,
  • popularyzacja i promocja turystyki wśród mieszkańców naszego regionu jako elementu życia codziennego, sposobu na rekreację,
  • upowszechnienie i popularyzacja fotografii,
  • rozwijanie zainteresowań historią, najbliższym otoczeniem, a przez to umacnianie tożsamości i poczucia więzi z gminą,
  • zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych zdjęć promujących gminę, piękno przyrody i krajobrazu, ludzi, ciekawe miejsca oraz tradycję i kulturę,
  • promocja Gminy w wydawnictwach i materiałach realizowanych przez Organizatora.

Organizatorem konkursu jest Gmina Wyry.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Do pobrania:

Regulamin VI konkursu fotograficznego pn. ,, Gmina Wyry w obiektywie” można pobrać tutaj w doc.

Regulamin VI konkursu fotograficznego pn. ,, Gmina Wyry w obiektywie” można pobrać tutaj w pdf.

plakat basia.jpg

powrót