Czyste Powietrze

Bezpłatna pomoc prawna

Bezpłatna pomoc prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

 

Mieszkańcy powiatu mikołowskiego po raz kolejny mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawej, zaś po raz pierwszy z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmującego rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji danej osoby.

            Z związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. pomoc może uzyskać każda osoba, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: (32) 32 48 261.

            Nieodpłatną pomoc prawną można otrzymać na terenie każdej gminy powiatu mikołowskiego, min. w lokalach udostępnionych bezpłatnie przez samorządy gminne. Adwokaci udzielają pomocy prawnej w Domu Kultury w Gostyni od 1 do 15 dnia każdego miesiąca oraz w Urzędzie Gminy w Ornontowicach od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca, natomiast radcy prawni w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Orzeszu. Z pomocy prawnej można również skorzystać w Starostwie Powiatowym w Mikołowie, natomiast z poradnictwa obywatelskiego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.

wszelkie informacje, punkty, kontakt dostępne na stronie BIP UG WYRY

http://bip.wyry.pl/BIP.aspx?Sel=5559432

 

Plakat-NPP-i-NPO-Powiat-Mikołowski.jpg

Plakat-NPP-i-NPO-Powiat-Mikołowski.jpg

powrót